F. G. Gades Pathologiske institutt (Gades institutt)

Gades institutt ved Haukeland sykehus . Instituttet ble opprettet under navnet Dr. med. F. G. Gades Pathologiske Institutt i 15. mars 1912. I løpet av de 100-årene instituttet har eksistert har stått for patologisk, serologisk og mikrobiologisk diagnostikk for Haukeland sykehus, bidratt i undervisningen av utallige leger og levert forskning av internasjonal kvalitet innenfor infeksjon, inflammasjon og kreftforskning.

Opprettelse

I 1905 ble den bergenske legen Fredrik Georg Gade alvorlig syk. Han fikk beskjed om at han kun hadde kort tid igjen å leve. Gade kom fra en velstående handelsfamilie fra Bergen, og hadde en betydelig formue. På det han trodde var sitt dødsleie donerte han hele denne formuen, 150000 kr, til et legat som skulle finansiere opprettelsen av et patologisk institutt ved det nye sykehuset som var under bygging på Haukeland gård. Pengene kom imidlertid ikke uten betingelser. Han ønsket å skape et forskningslaboratorium i Bergen, og det var vedtektene til legatet:

«… at legatet ei er stiftet for at hjælpe Bergen by til et saadant sygehuslaboratorium med tilbehør, som man under alle omstendigheter maatte indrette for at møde de daglige krav til denne del af legegjerningen naar Bergen en gang kommer til at bygge sit nye sykehus. Legatet skal anvendes som tillæg til et saadant laboratorium for at bringe det op i det niveau, at det ogsaa kan tjene selvstendig videnskabelige formaal baade med hensyn til materielt udstyr og personlig ledelse»

15. mars 1912 ble «Dr. med. F. G. Gades Pathologiske institutt» åpnet med brask og bram. Den internasjonalt kjente norske kreftforskeren Magnus Haaland, født og oppvokst i Kopervik, ble hentet hjem for å lede det nystartede instituttet. Haaland hadde da studert og forsket i utlandet siden fra 1903 til 1906. Han hadde arbeidet med flere av de store innen europeisk kreft-, immunologi- og infeksjonsforskning, og i 1909 hadde han disputert for den medisinske doktorgraden i Oslo med en avhandling innen eksperimentell kreftforskning.

Det første året hadde instituttet kun tre ansatte: Haaland selv, assistenlege Sverre Sandberg og laborant Nils Undertun. Disse tre utførte iløpet av året 300 obduksjoner, analyserte 320 vevsprøver og bygget opp et laboratorium for analyse av blodserumprøver med Wassermanns (påviser syfilis) og Widals reaksjon (påviser tyfoid- og paratyfoidfeber) og en rekke bakteriologiske prøver. En imponerende arbeidsinnsats av kun tre mennesker.  Serumanalysene var viktig nybrottsarbeide i Norge, instituttet ble det første stedet i Norge som utførte disse testene.

Den medisinske vurderingen av F. G. Gades sykdom viste seg å være feil, og fra 1907 kom han gradvis til hektene igjen. Med hjelp av et lån fra sin bror fikk han stablet den personlige økonomien på beina igjen etter å ha donert hele sin private formue til instituttet som bar hans navn. Gade levde til 1930 og fikk se instituttet vokse og utvikle seg.

Gades institutt i dag

100 år senere er Gades institutt fortsatt livskraftig og aktivt.

Drift

Omfanget av diagnostiske undersøkelser har økt betydelig gjennom de årene instituttet har eksistert. Da instituttet ble etablert i 1912 ble det undersøkt ca 200 vevsprøver og gjennomført ca. 170 obduksjoner. I 2011 ble 38815 vevsprøver og 43500 celleprøver analysert, og det ble gjennomført 309 obduksjoner.  I dag er det ca. 100 ansatte ved instituttet (leger, bioingeniører, laboratorieteknikere og kontorpersonell).

Utdanning

Gades institutt er ansvarlig for undervisningen i emner innen patologi, rettsmedisin, mikrobiologi og immunologi som del av medisin-, farmasi-, odontologi- og tannpleierutdanningen ved Universitetet i Bergen. Instituttet driver også forskerutdanning og til enhver tid er det mellom 30 og 40 stipendiater.

Forskning

Forskningen ved Gades institutt i dag er hovedsakelig innenfor infeksjon, inflammasjon og kreft. Influensasenteret driver forskning på influensavaksiner og har vært finansiert av tilskudd fra EU (tre EU prosjekter) og Helsedirektoratet. Broegelmanns forskningslaboratorium ble etablert i 1957 og under denne paraplyen finnes flere forskningsgrupper innen inflammasjon, immunologi og autoimmunitet med hovedfokus på sykdommen Sjögren syndrom. Det foregår også spennende basal kreftforskning ved instituttet både innen angiogenese, kartlegging av genmaterialet til kreftsvulster og

Personer som har vært tilknyttet instituttet

  1. Magnus Haaland Leder fra 1912-1935
  2. Theodor Tjøtta Arbeidet ved Gades institutt under Magnus Haaland. Flyttet senere til Oslo og etablerte Kaptein Wilhelmsen og Frues bakteriologiske institutt ved Rikshospitalet.
  3. Thomas M. Vogelsang Leder for serobakteriologiske delen av Gades institutt fra 1936-1966.
  4. Erik Hval Leder for den patologiske delen av Gades institutt fra 1936-?
  5. Erik Waaler Patolog, internasjonalt kjent for å ha utviklet en test for leddgikt (revmatoid artritt). Leder for Gades institutt ?- 1972. Rektor ved Universitetet i Bergen 1954-59.
  6. Flora McDonald Hartveit Første kvinne som disputerte ved Universitetet i Bergen. Leder for Gades institutt fra 1972-1994.
  7. Ole Didrik Lærum Patolog. Kreftforsker. Rektor ved Universitetet i Bergen 1990-95.

Video

Videre lesning

  1. Gades institutt: 100 år i livets tjeneste Gades institutts feirer 100-års jubileum i år og feirer med en
  2. Gades skjulte skatter Gades rike historie er eksepsjonelt godt dokumentert: Instituttet oppbevarer blant annet medisinske bøker fra 1600-tallet og medisinsk utstyr fra 1800-tallet. Originalt undervisningsmateriell fra 1946, da det medisinske fakultet ble opprettet i Bergen. I kjelleren på Haukeland sykehus oppbevares også nesten 3 millioner vevsprøver fra vestlendinger, de eldste fra helt tilbake til 1928. Obduksjonsprotokoller fra den patologiske virksomheten i Bergen finnes tilbake til 1876.

Lokalisasjon

Én tanke om “F. G. Gades Pathologiske institutt (Gades institutt)”

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s

%d bloggere liker dette: